Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů služby NextSMS.cz poskytující reklamy a SMS služby.

Provozuje:

Kudrna Pavel

Stamicova 21, Jihlava, 58602

IČ: 07210639, neplátce DPH


1. Zpracování osobních údajů v případě využívání našich služeb

Pokud se rozhodnete využívat naše služby (Registrujete se v našem systému), budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: Jméno, příjmení, adresa a kontaktní údaje

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naší smlouvu – poskytovali Vám naše služby. Přes kontaktní údaje s Vámi budeme také komunikovat ohledně Vašich dotazů, případně reklamací. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (Hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby.

2. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud využíváte naše služby, použijeme vaši emailovou adresu pro rozesílání našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od posledního využití našich služeb. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@nextsmscz

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@nextsms.cz

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Platné od 1.11.2021